ACADEMIA ZERO WASTE

Pentru a veni în întâmpinarea celor interesați să cunoască mai bine partea tehnică a domeniului, am elaborat un modul educațional integrat alcătuit din cursuri teoretice și practice.

Introducere în Zero Waste

Cursul răspunde la următoarele întrebări: ce înseamnă un oraș / o comunitate Zero Waste, în ce constă procesul de certificare, care sunt criteriile, cerințele privind documentarea măsurilor/rezultatelor, costurile, modele de bune practici. Toate informațiile necesare pentru elaborarea și implementarea unui plan zero waste eficient.

Legislația europeană și națională în domeniul gestionării deșeurilor

În Uniunea Europeană sunt deja legiferate pachete consistente în domeniul gestionării deșeurilor, economiei circulare și combaterii schimbărilor climatice. O parte dintre acestea au fost deja transpuse în legislația românească, în alte cazuri încă mai este nevoie de reglementare. Cursul abordează toate aspectele elaborării politicilor zero waste.

Relația cu instituțiile publice / Lobby & Advocacy

În cadrul cursului vor fi prezentate sistemele și instituțiile publice relevante, cu responsabilități în implementarea economiei circulare și gestionarea deșeurilor. De asemenea, va fi discutat subiectul comunicării și al relației cu sistemul public.

Ecodesign, producție și consum responsabil

Un principiu important în economia circulară zero waste și în rezolvarea problemei deșeurilor este ecodesignul. Cursul prezintă exemple despre cum pot fi proiectate ecologic ambalajele, produsele, clădirile și orașele/comunitățile.

Implicare civică, educație și creșterea gradului de conștientizare

Acest curs abordează subiecte variate, de la impactul personal determinat prin stilul de viață, până la organizarea comunitară, educație pentru diferite categorii de audiență și instrumente de comunicare pentru creșterea gradului de conștientizare.

Separarea și colectarea optimizată a deșeurilor

Separarea corectă și modul de colectare sunt esențiale pentru reducerea cantității de deșeuri care ajunge la gropile de gunoi sau la incinerarea cu sau fără recuperare de energie. Cursanții vor avea oportunitatea de a descoperi modalitatea de optimizare a acestor procese de la experți internaționali și profesioniști din domeniul serviciilor de gestionare a deșeurilor.

„Plătești-pentru-cât-arunci”: design și implementare

Prevenirea generării deșeurilor

Problema deșeurilor poate fi controlată mai ușor dacă este abordată în amonte. Veți afla de la experții Zero Waste ce măsuri pot fi luate pentru a preveni generarea deșeurilor, ce înseamnă sistemele de reutilizare, cum poate fi încurajată reutilizarea – campanii și modele din țară și din afară.

Gestionarea biodeșeurilor

Am dedicat un curs independent acestui subiect, chiar dacă este atins și în precedentele prezentări. Vor fi abordate pe larg: separarea biodeșeurilor, colectarea separată, digestia anaerobă (fermentația) și descompunerea aerobă (cu oxigen) – compostul, compostarea la domiciliu.

Tratarea deșeurilor reziduale/amestecate

În ultimul curs din acest modul educațional vor fi prezentate alternativele la depozitarea la groapa de gunoi și incinerare. Vor fi detaliate metodele de tratare a deșeurilor, analizate prin comparația impactului de mediu Recuperarea Materială și Tratarea Biologică (MRBT), Tratarea Mecano-biologică (MBT) și instalațiile de tip energie din deșeuri (WTE).

Acreditare Zero Waste
  • La finalul celor 10 cursuri online, participanții vor fi evaluați printr-un test grilă cu 100 de întrebări,  procentajul minim de trecere fiind de 70%
  • Modulul teoretic va fi completat cu un seminar practic și vizită în teren la una dintre comunitățile zero waste în curs de certificare din România. 
  • Certificatul se acordă după promovarea ambelor probe
  • Toți specialiștii vor semna un acord cu Zero Waste România, iar numele lor va fi publicat pe pagina oficială a organizației

Înscriere cursuri Academia Zero Waste