Zero Waste în Clădiri

Soluțiile și măsurile zero waste pot fi aplicate cu succes și în clădiri, nu doar în orașe, evenimente sau la nivel personal.

Pentru a elimina riscul de greenwashing, a asigura un nivel de performanță și impact cât mai ridicat și o monitorizare corectă, recomandăm certificarea clădirilor prin sistemul Zero Waste Building.

Sistemul de certificare Zero Waste Building este un standard de evaluare și certificare internațional, independent, bazat pe metodologia Zero Waste International Alliance, dezvoltat de Zero Waste Europe în colaborare cu Zero Waste România. Sistemul de certificare este gestionat de către Mission Zero Waste Academy (MiZA), organizație înființată de Zero Waste Europe pentru a dezvolta și gestiona o varietate de sisteme de certificare și programe conexe, la nivel internațional.

Certificarea unei clădiri abordează obiective zero waste esențiale – de mediu, sociale și de economie circulară, cu impact la scară largă asupra unei clădiri și presupune recunoașterea de către o parte terță independentă a faptului că a fost atins obiectivul Zero Waste de reducere cu minim 90% a deșeurilor care ajung la rampa de gunoi, zero incinerare și eliminare în natură.

Sistemul de certificare cuprinde șase categorii: 

 1. Performanță de mediu și educație.
 2. Audit și monitorizare.
 3. Prevenirea generării de deșeuri.
 4. Gestionarea biodeșeurilor.
 5. Reciclare și redirectare de la depozitare.
 6. Inovare.

Sistemul de certificare Zero Waste Building constă în două etape:

Certificare inițială

Companiile care ocupă clădirea vor adopta politici interne zero waste, vor facilita accesul angajaților la sesiunile de informare și educație zero waste, vor implementa soluții pentru prevenirea generării de deșeuri și vor optimiza sistemul de colectare separată. Precertificatul se va obține doar după 90 de zile de monitorizare a performanței noului sistem. Acest proces poate dura între 6 și 12 luni.

Certificare finală

Soluțiile și măsurile adoptate în etapa de precertificare sunt monitorizate continuu până la reducerea cu cel puțin 90% a deșeurilor care ajung la rampa de gunoi și zero incinerare. Acest proces poate dura între 12 și 24 de luni.

Dintre beneficii menționăm:

 • Sistemul de certificare cuprinde 41 de criterii, organizate în șase categorii care ghidează toate părțile interesate implicate spre atingerea unor performanțe cât mai aproape de zero deșeuri.
 • Clădirile certificate sunt promovate ca modele de bune practici la nivel național și european.
 • Prin monitorizarea și auditul independent este evitat greenwashingul. Certificarea nu se acordă companiilor a căror principală activitate are impact semnificativ asupra mediului înconjurător.
 • Implementarea măsurilor poate duce la reducerea costurilor de operare legate de gestionarea deșeurilor.
 • Educația ocupanților clădii cu focus pe prevenire, evitarea generării de deșeuri și conștientizarea că, odată generat, deșeul este în fapt o resursă valoroasă pentru industria reciclării vor impacta viața de zi cu zi, dincolo de zidurile clădirilor în care aceștia lucrează.
 • Conservarea resurselor naturale, reducerea poluării cauzate de gropile de gunoi și evitarea incineratoarelor de deșeuri de orice fel.

Cerificarea unei clădiri implică două tipuri de costuri:

 • cost „soft” legat de consultanță și audit, calculat în funcție de suprafața clădirii și tipul de suport tehnic necesar.
 • cost „hard” pentru implementarea soluțiilor și măsurilor zero waste în clădire. Acesta variază în funcție de situația inițială, implicarea ocupanților și tipul clădirii.
 • În medie, aceste costuri sunt amortizate în mai putin de un an.
Sunteți proprietarul sau managerul unei clădiri și vă doriți o clădire cât mai aproape de zero waste? Scrieți-ne la