Ierarhia Zero Waste

Schimbarea de paradigmă este extrem de importantă pentru remedierea problemei deșeurilor: acestea trebuie privite ca resurse valoroase.

În viziunea Zero Waste asupra ierarhiei deșeurilor, reciclarea ar trebui să fie ultimul pas în managementul deșeurilor. Realitatea europeană este diferită: peste 60% dintre deșeuri ajung în gropile de gunoi, iar alte 37% sunt incinerate, ceea ce indică faptul că actuala ierarhie a deșeurilor nu încurajează gestionarea deșeurilor în partea superioară a ierarhiei. Ca urmare, este propus un model diferit, mai ambițios, respectiv o piramidă a ierarhiei deșeurilor: prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare, eliminare.

Acest model pornește de la optimizarea consumului de resurse și conservarea materialelor, obiective ce se pot atinge prin refuzul de a achiziţiona produse generatoare de deșeuri, astfel încât producătorii să fie încurajați să proiecteze produse și ambalaje care limitează emisiile și deșeurile. De asemenea, returnarea produselor și a ambalajelor generatoare de deșeuri sau emisii, prin intermediul unor sisteme de tipul buyback, garanţie – returnare și altele asemenea, ar trebui introduse ca obligaţie pentru producători să le pună la dispoziţia cumpărătorilor.

Substanţelor toxice ar trebui înlocuite cu alternative non-toxice, iar întregul sistem de producție trebuie reproiectat într-un mod eficient, în vederea eliminării deșeurilor, după identificarea cauzei pentru risipa de materiale. Nu în ultimul rând, este necesar să fie reduse consumul și ambalajele, prin descurajarea utilizării și achiziţionării de noi produse, evitarea produselor ambalate și înlocuirea produselor de unică folosinţă cu alternative reutilizabile.

Piramida ierarhiei Zero Waste a deșeurilor încurajează folosirea ciclică a resurselor și crearea de stimulente, pentru eliminarea deșeurilor. Fondurile guvernamentale și stimulentele financiare de orice nivel ar trebui redirecţionate spre susţinerea unei economii circulare, pentru reintroducerea deșeurilor în sistem ca resurse, și nu spre susţinerea mineritului și exploatarea resurselor primare. În sarcina guvernelor și a mediului de afaceri cade adoptarea unor politici de achiziţii sustenabile, pentru îndeplinirea obiectivelor sociale și de mediu. 

Ierarhia Zero Waste a deșeurilor are în vedere proiectarea de către industrie a unor produse sustenabile, care pot fi returnate – durabile, reparabile, reutilizabile, ușor de dezasamblat, reciclabile în totalitate, confecţionate din componente sau materiale refolosite, reciclate sau extrase în mod sustenabil. În plus, produsele trebuie etichetate astfel încât să se înţeleagă cine și din ce materiale le-a confecţionat. Volumul și toxicitatea materialelor folosite în procesul de producţie trebuie reduse la minimum. Alte soluții se referă la servicii de închiriere a produselor, în locul comercializării lor, dar și la posibilitatea de a recupera produsele și ambalajele după folosire, cu scopul de a le reutiliza sau de a le recicla.

Reutilizarea pentru păstrarea valorii sau a funcţiunilor, în accepțiunea ierarhiei ZW a deșeurilor, se referă atât la reutilizarea în sine a produselor, dar și la proiectarea produselor pentru întrebuinţări alternative, repararea produselor, recondiţionare, re-fabricare (utilizând componente din produse vechi) sau demontare (pentru a obţine părţi componente care să poată fi folosite pentru repararea produselor rămase în uz). Modelul piramidei încurajează magazinele second-hand, inclusiv pentru materiale de construcţii, organizarea evenimentelor de re-vânzare (precum garage sales sau yard sales), a târgurilor de vechituri sau a evenimentelor de donaţii caritabile. 

Bunurile/produsele/resursele din staţiile de sortare și tratare a deșeurilor ar trebui recuperate, iar agenţii economici din acest domeniu de activitate autorizați. 

Pentru a determina clienţii să-și aducă propriile recipiente, căni de cafea sau sacoșe, se recomandă acordarea de stimulente, iar periodic organizarea unor campanii de colectare a deșeurilor periculoase din gospodării.

În vederea reciclării în siguranţă, eficient, pe plan local a deșeurilor non-organice (cu puţin sau fără carbon), ZW propune, la nivel de comunitate, construirea unor facilităţi de recuperare a materialelor, de tipul staţiilor de sortare și reciclarea tuturor materialelor anorganice, cum sunt solurile, metalele, sticla și ceramica. 

Downcycling-ul – reciclarea produselor de unică folosinţă sau transformarea sticlei în nisip – nu trebuie să se numere printre priorități. În schimb, ar trebui dezvoltate pieţe care să folosească materialele, de exemplu centre de recuperare a resurselor, centre de cercetare a deșeurilor reziduale, reţele sau clustere de afaceri care pot reutiliza, recicla sau transforma în compost produsele sau ambalajele. Centrele de sortare existente ar trebui utilizate doar pentru a recupera materialele reciclabile din fracţia reziduală, înainte de a o trimite la groapa de gunoi.

Pentru deșeurile organice sau biodeșeuri, reciclarea eficientă pe plan local s-ar realiza prin redirecţionarea hranei comestibile către oameni în primul rând, apoi către animale și transformarea resturilor necomestibile în compost sau în biogaz. Pentru eficientizare, este extrem de importantă separarea la sursă a deșeurilor organice/bio-deșeurilor și transformarea resturilor alimentare în compost în propriile gospodării sau în cadrul propriilor afaceri. De asemenea, ZW promovează transformarea în compost a deșeurilor verzi din curţi, a resturilor alimentare, a hârtiei contaminate de mâncare, folosind tehnica grămezilor de compost, și utilizarea compostului astfel rezultat pentru fertilizarea solului.