Proiectul de lege privind sistemul garanție-returnare, platformă solidă pentru dezvoltarea reciclării în România. E nevoie de mai multe prevederi care să încurajeze reutilizarea

București, 26 noiembrie 2020

Zero Waste România salută lansarea în dezbatere publică a proiectului de Hotărâre de Guvern privind implementarea sistemului de garanţie-returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile, prin care consumatorii pot returna în magazine recipientele de băuturi cu volum între 0,1 și 3 litri inclusiv. 

Am analizat propunerea legislativă și constatăm că au fost luate în considerare mare parte dintre cele 12 principii recomandate pentru o legiferare eficientă a SGR, enunțate în documentul de poziție comună a Zero Waste România, Reloop Platform, Zero Waste Europe, European Environmental Bureau, Bankwatch România, Asociația Mai bine, Agent Green, Asociația SNK, Greenpeace România, Fundația Eco-Civica, Romania Green Building Council, Asociația Mă Educ, Asociația Ecoteca, Act for Tomorrow, Asociația România în Tranziție, Cultopedia și Pachamama Romania. Aceste măsuri vor asigura bunul mers al procesului, iar România se va alătura din 2022 statelor unde astfel de sisteme sunt funcționale și contribuie la colectarea recipientelor de băuturi, care altfel ar ajunge la groapa de gunoi sau aruncate în natură.

Potrivit Eurostat, în România rata de reciclare a deșeurilor municipale a fost de 11% în 2018, în scădere față de 2017. Implementarea sistemului garanție-returnare poate contribui la evitarea unei noi proceduri de infringement. În alte state, implementarea sistemului a condus la atingerea unor rate de colectare a deșeurilor de ambalaje chiar de peste 90%. Astfel, sistemul este un instrument dovedit de încurajare a comportamentului responsabil. 

Care sunt punctele pozitive din propunerea legislativă?

Apreciem că proiectul de Hotărâre de Guvern oferă condițiile prealabile pentru înființarea unui operator de sistem centralizat, cu obligația de a organiza și finanța SGR, acționând într-o manieră non-profit. Un SGR centralizat, autofinanțat, autocontrolat și transparent garantează că toți producătorii vor fi conectați la o singură entitate care va îndeplini obligațiile de Responsabilitate Extinsă a Producătorilor cu privire la recipientele de băuturi vizate. De asemenea, garantează un flux unic, transparent, de transmitere a datelor raportate către autoritățile publice. În opinia noastră, obligațiile privind transparența ar trebui abordate chiar mai detaliat, spre exemplu prin publicarea online din oficiu a rapoartelor anuale. 

De asemenea, considerăm oportună includerea în proiectul de hotărâre a cât mai multor tipuri de materiale de ambalaje și a unei game largi de produse, întrucât o sferă de aplicare cât mai cuprinzătoare garantează rezultatele de mediu dorite și eficiența din punct de vedere al costurilor sistemului. 

Obligația producătorilor de a raporta cantitatea și numărul de recipiente de băuturi puse pe piață și colectate, nu per volum sau greutate, la fel ca marcarea cu un simbol reprezentativ, ușor de recunoscut de către consumator, și cu un cod de bare specific, vor asigura trasabilitatea tuturor ambalajelor ce fac obiectul SGR. 

Salutare sunt și prevederile hotărârii cu privire la posibilitatea de a returna ambalajul la orice comerciant, fără condiția de a dovedi proveniența acestuia, și de a compensa comercianții obligați să ia înapoi ambalajele de băuturi, sub forma tarifului de gestionare. 

Ce poate fi îmbunătățit în cadrul Hotărârii de Guvern?

Proiectul de HG urmează modelul altor acte normative din Europa în ceea ce privește stabilirea unor obiective minime de colectare în cadrul SGR, crescute gradual. Considerăm că țintele ambițioase de 75 % în primul an calendaristic de aplicare a sistemului, 80% în al doilea și 90% în al treilea an și ulterior, pentru toate tipurile de materiale de ambalaje sunt în măsură să contribuie la atingerea obligațiilor de reciclare ale României ca stat membru al Uniunii Europene. Cu toate că nivelul minim al obiectivelor de colectare este suficient de ridicat, observăm că nu se face nicio referire la calitatea materialelor ambalajelor introduse pe piață. Sistemul ar trebui să asigure gestionarea sustenabilă a resurselor prin ecodesign-ul ambalajului pentru reutilizarea sau reciclarea recipientelor de băuturi.

În acest sens, solicităm din nou Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) completarea legislației în vigoare și stabilirea unui obiectiv pe termen lung pentru ambalajele reutilizabile vândute de către comercianții cu amănuntul, de minimum 55% până în 2030. Susținem în continuare că obligațiile privind punerea pe piață a ambalajelor reutilizabile trebuie să se regăsească în proiectul de hotărâre ce reglementează SGR. Sunt necesare prevederi privind înființarea unei organizații de transfer de responsabilitate care să administreze un sistem de compensare centralizată pentru recipientele refolosibile. Experiența altor țări arată că operatorii de sisteme pentru recipiente de unică folosință și pentru cele refolosibile pot coopera și pot folosi la comun infrastructura de colectare, variantă mai accesibilă pentru consumatori și cu aplicabilitate la scară mai largă.