Compostul este în pericol! Acționează acum!

Sub masca grijii față de mediu, deputații din Comisia de Mediu se pregătesc să voteze marți, 30 iunie 2020, o așa numită „lege a compostului”; lege mult așteptată de toată lumea, deoarece aplicarea acesteia ar contribui semnificativ la atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din totalul deșeurilor municipale generate, obligație prevăzută în legea cadru a deșeurilor 211/2011.

În realitate, în forma propusă, sub masca grijii față de mediul înconjurător, aceasta este de fapt o lege a pseudocompostului – compus periculos pentru animale și om, potrivit, cel mult, pentru acoperirea gropilor de gunoi, nici într-un caz ca fertilizator pentru sol, pentru că este toxic.

În prezent, România reciclează doar 14% din deșeurile municipale, în contextul în care în 2020 expiră termenul pentru evitarea unui costisitor infringement. Biodeșeurile reprezintă circa 50% din totalul de deșeuri municipale generate, ceea ce înseamnă că o colectarea corectă a acestora este SOLUȚIA.

Numeroase studii arată că, doar separând resturile alimentare și deșeurile verzi în locuința/gospodăria cetățenilor, deșeurile pot fi colectate separat pentru un compost necontaminat sau pentru o reciclare eficientă. Prin separarea biodeșeurilor de reciclabile se evită și contaminarea reciclabilelor, rezultând astfel deșeuri de mai bună calitate pentru industria reciclării.

Vă cerem ajutorul pentru a atrage URGENT atenția deputaților din Comisia de Mediu cu privire la necesitatea colectării separate la sursă a biodeșeurilor pentru obținerea unui îngrașământ curat, potrivit pentru fertilizarea solului.

Spune-le și tu acum parlamentarilor că vrei/poți separa la sursă biodeșeurile!

PAS 1️: Compune mesajul tău (sau îl poți prelua pe cel de mai jos) și trimite-l acum către:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PAS 2️: Copy / paste modelul acesta de mesaj:

„Stimați deputați,

Situația deșeurilor mă îngrijorează deosebit de mult. Vă scriu în legătură cu Plx 41/2020, proiect legislativ care va fi votat Marți 30 iunie, în Comisiei de Mediu din Camera Deputaților. Vă rog,

Nu susțineți următoarele amendamente:

1. Art. 2, punctul 2

(2)Este obligatorie sortarea din deșeuri amestecate și/sau colectarea separată a deşeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită în continuare, U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.

Autor: deputat PSD Eduard Lucian Simion

(Amendament preluat din propunerile Asociației Compostului )

Argumentele ARC se bazează pe păstrarea aceluiași status quo ineficient și poluant de colectare amestecată a deșeurilor, subminând colectarea la sursă – unica metodă acceptabilă pentru a obține compost sau îngrășământ organic pentru sol. Contravine Directivei UE WFD 2018/851, art.22, care prevede colectarea separată la sursă, obligatorie până în 2023.

2. Art. 2, punctul 6, litera c)

c) certificatul de conformitate a componenței materiilor prime care intră în procesul de compostare/digestie anaerobă, emis conform dispozițiilor prezentei legi.

Autor: deputat PSD Eduard Lucian Simion (Amendament preluat din propunerile MADR)

Această obligație ar conduce la blocarea activității operatorului de colectare, însemnând că pentru fiecare autogunoieră care ar urma să transporte biodeșeuri la facilitatea de compostare ar trebui emis câte un certificat de conformitate. În plus, dacă un cetățean aduce prin aport voluntar deșeuri verzi sau resturi alimentare la stația de compost, nu ar mai putea face acest lucru.

Nu susțineți anexele noi, propuse de ARC: Anexa 2, Anexa 3, Anexa 6

De asemenea, vă rog excludeți următoarelor deșeuri din Anexa 1: uleiurile uzate, grăsimi vegetale și animale, deşeuri rezultate din prepararea şi prelucrarea cărnii, a peştelui şi a altor alimente de origine animală inclusiv conţinutul intestinal, resturi de la prelucrarea pieilor, Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti, Deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice (încărcate în materii plastice, aluminiu etc), materiale plastice.

Vă rog să completați Anexa 4 cu analize privind conținutul de microplastice, pesticide, alți poluanți organici persistenți inclusiv farmaceutice.

Cu stimă, ”

Pas 3️: Trimite mesajul către deputații din Comisia de Mediu până marți, 30 iunie 2020

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pas 4️: Informează-ți prietenii și distribuie apelul!

Mai multe detalii

Proiectul de act normativ în forma propusă deservește în mod vădit unor grupuri de interese precum IRIDEX SRL, aflat printre fondatorii Asociației Române a Compostului (ARC), prin amendamentele propuse, dintre care menționăm:

❌ Utilizarea ca „îngrășământ” în agricultură, inclusiv în agricultura ecologică, a compostului obținut din biodeșeuri colectate în amestec cu alte deșeuri, așa numita fracție umedă.

De ce nu e corect?

⚠️ În fapt, acest amendament permite păstrarea aceluiași status quo ineficient și poluant de colectare amestecată a deșeurilor, subminând colectarea separată la sursă – unica metodă acceptabilă pentru a obține compost sau îngrășământ organic pentru sol.

⚠️ În cazul în care acest amendament ar fi votat, marți 30 iunie, de către deputați, „compostul” obținut din tratarea biodeșeurilor recuperate din deșeuri amestecate va fi un compus periculos pentru animale și om, potrivit, cel mult, pentru acoperirea gropilor de gunoi, nici într-un caz ca fertilizator pentru sol, pentru că este toxic.

⚠️ Inițiatorii amendamentului motivează că românii sunt incapabili să separe la sursă biodeșeul generat. Cu toate acestea, practica din comunitățile Zero Waste arată că se poate crește semnificativ gradul de colectare (de la 1% la 61% în 3 luni), compostare (de la 0% la 40% în 3 luni) și implicarea cetățenilor (de la 8,4% la 85%), folosind infrastructura potrivită (colectare pe cinci fracții, inclusiv biodeșeuri), educație pentru adulți și copii, precum și instrumente de motivare a populației prin bonificație, sau constrângere prin amenzi („plătești-pentru-cât-arunci”).

⚠️ Colectarea în amestec a biodeșeurilor cu restul reciclabilelor și a altor deșeuri nereciclabile/necompostabile contravine Directivei UE WFD 2018/851, art.22, care prevede colectarea separată la sursă, obligatorie până în 2023.

⚠️ De asemenea, prin separarea biodeșeurilor de restul deșeurilor este optimizată colectarea separată prin reducerea semnificativă a cantității de deșeuri amestecate și recuperarea mai eficientă a reciclabilelor, rezultând astfel hârtie/carton, plastic, sticlă etc. de mai bună calitate pentru industria reciclării.”

❌ Includerea (Anexa nr. 1 – Text Comisie) unor deșeuri care nu sunt compostabile/biodegradabile, care denaturează calitatea compostului, precum uleiurile uzate, grăsimi vegetale și animale deosebit, deşeuri rezultate din prepararea şi prelucrarea cărnii, a peştelui şi a altor alimente de origine animală inclusiv conţinutul intestinal, resturi de la prelucrarea pieilor sau nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti.

De ce nu e corect?

⚠️ ARC propune includerea unor deșeuri cu impact negativ binecunoscut, întrucât pentru tratarea acestora este necesar un adaos de chimicale deosebit de toxice pentru mediul acvatic, pentru sursele de apă și pentru sănătatea oamenilor și animalelor.

⚠️ Nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti au un conținut toxic ridicat și sunt imposibil de separat de produse farmaceutice, microplastice, hormoni, detergenți, substanțe chimice utilizate în gospodarii și mica industrie.

⚠️ Amendamentele introduse de ARC servesc intereselor operatorilor economici care au ca responsabilitate gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie, și nicidecum mediului și populației.

❌ Adăugarea unor aditivi toxici (Anexa nr. 2 – Text Comisie) precum deșeuri din procese termice, deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor.

De ce nu e corect?

⚠️ Promotorii incineratoarelor descriu adesea cenuşa și zgura ca fiind „inerte”. Ceea ce vor să spună este că, din punct de vedere biologic, este stabilă (majoritatea materiei organice a fost arsă), dar adesea se insinuează că nu este toxică. Absolut fals. Cenuşa volantă este foarte toxică, iar zgura este de asemenea toxică. Iată câteva detalii suplimentare

❌ Lipsa analizelor privind conținutul de microplastice, pesticide, alți poluanți organici persistenți, inclusiv farmaceutice din Anexa nr. 4 – Text Comisie cu indicatorii de calitate ai compostului.

❌ De asemenea, Ministerul Agriculturii propune ca deșeurile care sunt aduse în vederea compostării sau a digestiei anaerobe să fie însoțite de un certificat de conformitate.

De ce nu e corect?

⚠️ Obligativitatea certificării ar conduce la blocarea activității operatorului de colectare. În cazul în care s-ar accepta această condiție, prin care s-ar obliga operatorul de colectare a deșeurilor să emită un certificat de conformitate, ar însemna că pentru fiecare autogunoieră care ar urma să transporte respectivele deșeuri la stația de compostare sau tratare mecano-biologică ar trebui emis câte un certificat de conformitate.

➡️ PL-x nr. 41/2020