Zero Waste România se delimitează de proiectul „Şcoala Zero Waste”, finanţat de Continental

Compania Continental Automotive Corporation este unul dintre cei mai mari poluatori din România, fiind implicată în poluarea cu emisii toxice rezultate din producția și tratarea termică a anvelopelor. De aceea, Zero Waste România se delimitează de proiectul „Școala Zero Waste”, finanțat de către aceasta.

Atragem de asemenea atenția că „Școala Zero Waste” este o simplă campanie de imagine de tipul „greenwashing”, care poate decredibiliza întregul concept Zero Waste.

Ce înseamnă, de fapt, Zero Waste

Zero Waste reprezintă un set de soluții și măsuri pentri gestionarea eficientă a deșeiurilor și pentru redicerea risipei care asigură tranziția spre o economie circulară, în care pilonii principali sunt prevenirea și proiectarea ecologică a produselor. Scopul este de a reduce volumul și toxicitatea deșeurilor și a materialelor, dar și de a le recupera, fără ardere sau îngropare. Zero Waste este, așadar, alternativa la incinerarea toxică și la depozitarea în gropi de gunoi a deșeurilor. Este un obiectiv pragmatic și vizionar, ce îndeamnă oamenii să imite ciclurile naturii și să transforme materialele scoase din uz în resurse, reutilizându-le.

Zero Waste propune comunităților un set de soluții din care fac parte: producția și consumul responsabil de produse locale reparabile, refolosibile, reciclabile sau biodegradabile; adoptarea unor măsuri de prevenire a generării de deșeuri; susținerea atelierelor de reparații și meșteșugari; mineritul urban; sortarea la sursă în locuința cetățenilor; colectarea separată pe tip de deșeu, programată în zile diferite; tariful diferențiat după sistemul „plătești-pentru-cât-arunci”; tratarea aerobă (compost/ fertilizator) și/sau anaerobă (biogaz); stabilizarea mecano-biologică pentru fracția reziduală care nu poate fi reciclată sau compostată, urmată de eliminarea doar a acestei fracții în noile gropi; pe termen lung, reducerea treptată a fracției mixte/reziduale prin proiectare/eco-design; educație, recompense și sancțiuni.

Metodologia a fost implementată în peste 350 de orașe europene și a avut un impact real, dovedit.

De ce este importantă delimitarea

Zero Waste România, filială a Zero Waste Europe, este o inițiativă a societății civile românești, o rețea de ONG-uri, grupuri de acțiune şi cetățeni, de tip grassroots, care militează pentru aplicarea soluțiilor Zero Waste la nivel de UAT (Unități Administrativ Teritoriale). Zero Waste România susține educația ecologică și proiectele destinate mediului înconjurător și promovează programe de educație corectă pentru tânăra generație fără finanțare de la companii poluante.

Rețeaua promovează o politică strictă de finanțare, bazată în majoritate pe donații primite de la cetățeni și pe voluntariat. Prin urmare, va contesta orice încercare de confiscare sau deturnare a mesajului promovat de strategia Zero Waste, așa cum a fost conceput de către Zero Waste International.