Alertă: Criza deșeurilor – teren fertil pentru construirea incineratoarelor

21 octombrie 2018

Condamnarea României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că unele Primării nu au reușit să închidă, la termenul asumat, gropile de gunoi neconforme, nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Interesul redus, proasta proiectare a SMID-urilor, lipsa de coerență legislativă, lipsa fondurilor, iar pe alocuri corupția și incompetența – toate acestea au contribuit la criza actuală.

Îngrijorător este faptul că JASPERS, consultantul agreat de Comisia Europeană pentru a oferi sprijin tehnic României, inclusiv în domeniul gestionării deșeurilor, este cel mai înfocat promotor al incineratoarelor de deșeuri. Practic, JASPERS va exploata această criză pentru a susține, impune și dezvolta soluția „minune” – incineratorul. Soluția care ascunde gunoiul sub preș, care „arde” banul public, care va afecta sănătatea copiilor și nepoților noștri.

Incineratoarele de deșeuri:

– eliberează emisii toxice în aer, apă şi sol și produc cenuşă, zgură toxică;

– compromit politicile de prevenire a deşeurilor şi reciclarea;

– contribuie la schimbările climatice la nivel global;

– irosesc energie şi distrug cantităţi mari de resurse, încurajând extragerea acestora;

– încalcă principiile justiţiei de mediu.

Sistemul de soluții „Orașe/Comunități Zero Deșeuri” reprezintă alternativa la gropile de gunoi și la incineratoarele de deșeuri, cu sau fără recuperare de energie. Peste 400 de orașe europene au evitat/eliminat gropile și incineratoarele prin implementarea acestor măsuri. #nobury #noburn

În ciuda faptului că se află printre codașii Europei în ceea ce privește reciclarea, România are oportunitatea de a implementa mult mai ușor strategii în vederea tranziției către economia circulară. Asta deoarece generează cu circa 40% mai puțin deșeu decât țările nordice sau vestice. Obiectivele asumate de România pot fi îndeplinite prin asumarea la nivel de UAT a unor măsuri de prevenire, minerit urban, producție și consum de produse reparabile, refolosibile, reciclabile sau compostabile, locale, susținerea atelierelor de reparații și meșteșugari, sortare la sursă în locuința cetățenilor, colectare separată pe tip de deșeu, programată în zile diferite, tarif diferențiat după modelul „plătești-pentru-cât-arunci”, implementarea unui sistem de garanție- returnare, tratarea aerobă (compost/îngrășământ) și/sau anaerobă (biogaz), stabilizare mecano-bilogică pentru fracția reziduală care nu poate fi reciclată sau compostată, urmată de eliminarea doar a acestei fracții în noile gropi, iar pe termen lung reducerea treptată a fracției mixte/reziduale prin proiectare/ecodesign. Educație, recompense și sancțiuni.

Este un efort comun, care implică cetățeni, autorități și industrie deopotrivă, dificil, însă cu impact pe termen scurt, mediu și lung, decisiv pentru rezolvarea problemei deșeurilor din România.