Ghidul Zero Waste pentru Comunități/Orașe: 20 de măsuri pentru a rezolva problema deșeurilor din România

București, 15 septembrie 2018

Zero Waste România lansează a doua variantă a schemei de certificare pentru comunități zero deșeuri. Strategia pe care autoritățile o pot aplica în mod voluntar constă într-un set de 20 de măsuri adaptate legislației naționale și europene în domeniu. Cu ajutorul ei, autoritățile publice locale își pot îndeplini țintele și pot rezolva problemele corelate managementului deșeurilor.

Zero Waste pentru Comunități/Orașe reprezintă un sistem de certificare cu un set de soluții și măsuri care și-au dovedit impactul în peste 400 de orașe europene. Dacă sunt aplicate integrat, acestea pot ajuta comunitățile/orașele din România să devină modele de bune practici, tratând cauza problemei (generarea deșeurilor) și nu doar efectele (poluarea gropilor de gunoi, depozitare ilegală în natură etc.)

Mizele strategiei Zero Waste sunt multiple: reducerea cu până la 90% a depozitării în gropile de gunoi, evitarea incineratoarelor cu sau fără recuperare de energie, responsabilizarea tuturor actorilor implicați, prevenire, monitorizare, transparentizare, conservarea resurselor naturale și reducerea poluării cauzate de exploatarea resurselor și eliminarea acestora.

Cu ajutorul acestor măsuri, orașele pot deveni mai curate pe termen mediu și lung, iar primăriile pot evita penalitățile pentru neatingerea țintelor de reciclare, plătite din banii publici ai cetățenilor.

Principalele măsuri ale Strategiei Zero Waste pentru Comunități/Orașe

Strategia Zero Waste pentru Comunități conține un set de soluții cu impact redus asupra mediului, dar și cu un impact pozitiv din punct de vedere social și economic. Dintre măsurile recomandate, amintim:

  • colectare separată la sursă pentru deșeuri reciclabile și biodegradabile;
  • instrumente economice, precum „plătești-pentru-cât-arunci”, pentru motivarea cetățenilor să evite producerea de deșeuri și pentru a sorta mai mult și mai corect în propria locuință;
  • sistemul garanție-returnare, cel mai eficient instrument pentru reducerea poluării cu plastic a mărilor și oceanelor;
  • interzicerea produselor din plastic de unică folosință și încurajarea comercializării produselor la vrac;
  • încurajarea prin facilități fiscale a mineritului urban (centre de reparații, refolosire și reciclare a pieselor de mobilier, a materialelor de construcții, a electronicelor sau a altor resurse);
  • facilitarea producției de compost și biogaz, prin digestia aerobă și anaerobă a deșeurilor biodegradabile sortate în propria locuință și colectate separat, alături de programe de compostare la domiciliu;
  • implementarea unor programe de educare corecte și eficiente;
  • aplicarea de sancțiuni și taxarea corectă a serviciului public de salubritate;
  • cercetare și reproiectare pentru produsele care nu pot fi reparate, refolosite, compostate sau reciclate;
Care sunt costurile

Costurile afilierii și certificării solicitate de Zero Waste România sunt zero, însă există costuri legate de schimbarea și adaptarea infrastructurii, educația cetățenilor, consultanță tehnică etc., care pot fi evaluate în funcție de situația fiecărei comunități în parte.

Din punctul de vedere al costurilor, certificarea Orașe Zero Waste reprezintă cea mai rapidă și eficientă metodă prin care autoritățile locale pot contribui la evitarea poluării cauzate de eliminarea deșeurilor, pot lupta împotriva schimbărilor climatice, pot crea locuri de muncă și pot realiza reala tranziție spre economia circulară.

Cine și cum poate adera rețelei

La rețeaua Zero Waste Comunități/Orașe poate adera orice comunitate din România care își asumă în mod voluntar implementarea soluțiilor recomandate de specialiștii Zero Waste. Procesul de certificare durează între 2 și 6 ani și implică monitorizare și documentarea tuturor măsurilor implementate. Cei interesați pot consulta setul de măsuri în atașament și pot trimite o solicitare de sprijin la adresa: .

În prezent, cinci orașe din România (Sălacea, Târgu Lăpuș, Mizil, Vetrișoaia și Iași) se află în diverse etape de implementare, unele cu rezultate excepționale precum Sălacea (Bihor), care a reușit să atingă ținte de 55% reducere, 60% sortare, 40% reciclare, în doar trei luni de la asumarea soluțiilor Zero Waste. Alte 35 se află în etapa de evaluare preliminară.

Strategia Zero Waste pentru Comunități/Orașe a fost elaborată de către Dr. Paul Connett, toxicolog, activist și om de știință, în scopul eradicării deşeurilor la nivel local şi global, fără gropi de gunoi sau incineratoare de deșeuri. Aceasta a fost implementată cu succes pe 5 continente, fiind adoptată de peste 400 de municipalități europene, dar și în orașe foarte variate ca și dimensiuni, precum San Francisco, SUA (+800.000 locuitori) sau Capannouri, Italia (+40.000 locuitori). Târgu Lăpuș este primul oraș din România care s-a alăturat rețelei europene de municipalități „Zero Waste”, în iulie 2014.

Zero Waste pentru Comunități/Orașe este un model de ecoinovare, implementat la nivel internațional, adaptat legislației europene și naționale, recunoscut și promovat de către Comisia Europeană încă din anul 2013.