Apel pentru economie circulară din partea a peste 30 de ONG-uri

La inițiativa Zero Waste România peste 30 de de organizații non-guvernamentale și grupuri de acțiune, din România și din diasporă, au solicitat azi europarlamentarilor români să susțină raportul „Eficiența Resurselor: Tranziția către Economia Circulara (Resource Efficiency: Moving Towards a Circular Economy) [1]. Raportul elaborat de Sirpa Pietikainen, din Grupul Partidului Popular European (Christian Democrats), va fi votat mâine, 8 iulie, în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarii au fost informați prin intermediul acestui raport despre oportunitatea și relevanța economiei circulare în tranziția spre sustenabilitate și, implicit, spre reducerea dependenței față de exploatarea resurselor minerale și energetice neregenerabile, cu impact nefast asupra mediului înconjurător, a sănătății umane și a economiei.

Raportul conține măsuri concrete prin care se poate facilita tranziția către o economie zero deșeuri și impune asumarea la nivel european a unor obiective clare cu privire la eficiența resurselor. Printre măsurile recomandate, se numără proiectarea ecologică/ eco-design-ul, responsabilitatea extinsă a producătorului și stimulente pentru repararea, reutilizarea și reciclarea materialelor/produselor. De asemenea, se promovează achizițiile publice verzi, care reprezintă aproape 20% din PIB-ul UE. [3]

Acest raport a fost susținut de toate grupurile politice în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (ENVI) din 17 iunie și a primit sprijin ferm din partea comisiilor de muncă și industrie.

Potrivit unei cercetări pregătite recent pentru Comisia Europeană, tranziția spre o economie eficientă a resurselor ar putea crea până la două milioane de locuri de muncă în UE, ar putea genera economii de 600 de miliarde de euro pentru cetățenii și pentru întreprinderile din UE și ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 2% pâna la 4%, anual [2].

Semnatari: Asociația ARIN, Asociația Bankwatch Romania, Asociația E-JUST, Asociația ECOTECA, Asociația Ecologistă Floare de Colț, Asociația D’Avent, Asociația Euroarmonia, Asociația pentru Consum Sustenabil, Asociația Iubim Natura, Asociația Neuer Weg, Asociația Mai Bine, Asociația Mai Mult Verde, Asociația Pro Mediu Timiș, Asociația România în Tranziție, Asociația Start Focus, Aurora Community, Centrul pentru Resurse Civice, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Clubul de Cicloturism Napoca, Environmental and Social Change (ESC), Fundația Terra Mileniul lll, Grupul de Acțiune Local „Ruralis”, Grupul Informal de Acțiune Bistrița – Tarpiu, Grupul Informal Giroc, Let’s do it, Romania (Viitorul în Zori), Institutul de Cercetare în Permacultură, Institutul pentru Ecoinovare, Mișcarea „Terra Livre – free earth“, Rețeaua Mining Watch Romania și Rețeaua Zero Waste România.

[1] 2014/2208(INI) Resource efficiency: moving towards a circular economy

[2] The opportunities to business of improving resource efficiency (2013), AMEC et al.

[3] The report by ENVI committee and opinions by Employment and Industry committees can be consulted here: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015- 0215〈uage