Prima Conferință Internațională Zero Waste în România

Zero Waste International Meeting – NO BURY, NO BURN
Towards Zero Waste Romania 2030

Cluj Napoca, 22 Octombrie 2012
 

În 19 și 20 Octombrie,  Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a găzduit prima conferință internațională pe tema Zero Waste/Zero Deșeuri, organizată de către Consiliul Român pentru Clădiri Verzi, Asociația Ecologistă Floare de Colț și Institutul de Ecotehnologie și Cercetare Aplicată (ECA), cu sprijinul Zero Waste Europe Network.

Evenimentul a reunit experți internaționali, ministerul mediului, activiști de mediu, ONG-uri, arhitecți, specialiști în sustenabilitate, agenți de salubrizare, autorități publice locale, profesori universitari și reprezentanți ai industriei.

Tema principală a fost sustenabilitatea privită în ansamblu, pe baza conceptului Zero Deșeuri/Zero Waste. Titlurile prezentarilor au inclus Zero Waste și Ecolabel, Contextul legal actual în ceea ce privește managementul deșeurilor în România, Zero Waste în 10 pași și implementare practică a strategiei Zero Deșeuri/Zero Waste.

Secțiunea de bune practici a cuprins prezentarea primului proiect pilot Zero Waste din România, implementat în cadrul ansamblului rezidențial Studium Green Campus din Cluj Napoca, ecorenovarea cu aproape zero deșeuri (cradle to cradle design) a biroului RoGBC Transilvania, scutece lavabile Trezy, permacultură, transformări interioare, reconectarea cu comunitatea, sate ecologice, toate acestea completate de produsele tradiționale servite în cadrul evenimentului, alături de politica anti-PET.

Discuțiile au subliniat faptul că incinerarea reprezintă un instrument ineficient în managementul deșeurillor, iar arderea deșeurilor în cuptoarele fabricilor de ciment reprezintă un pericol real, întrucât acestea sunt similare incineratoarelor: „Nu susțineți transformarea deșeurilor în energie calorică! Arderea deșeurilor casnice produce compuși de dioxină, substanțe foarte toxice, de 500 de milioane de ori mai cancerigene decât clorura de vinil. Sursele principale includ arderea de PVC și a deșeurilor medicale. Problema, din punct de vedere al mediului, este că toxinele ajung pe iarbă, animalele mănâncă iarba, asimilează cantități uriașe de dioxine, iar noi consumăm produse din carne. Dioxinele se concentrează în țesutul adipos și nu pot fi eliminate din organism decât în cazul femeilor, care la naștere transferă intoxicația fetusului”, a declarat Dr. Paul Connett, Emeritus Professor of Saint Lawrence University, Founder & Honorary President Zero Waste Italy.

Concluziile evenimentului au subliniat că România are un potențial deosebit pentru implementarea sistemului Zero waste/Zero Deșeuri. În plus, managementul deșeurilor este un proces flexibil și, întrucât incinerarea nu poate fi eliminată în totalitate, alternativele includ crearea centrelor de „Reparare, Refolosire și Reciclarei”, construirea de spații de compostare și crearea unor oportunități mai bune pentru oamenii care trăiesc din colectarea deseurilor. Astfel, conceptul Zero Waste nu se referă doar la recuperarea materialelor, ci și a oamenilor.

În cadrul conferinței a fost lansată mișcarea Zero Waste România, au fost stabilite obiective și o direcție inițială în atingerea targetului de prevenție și eliminare a deșeurilor Zero Waste România 2030. Mai multe detalii găsiți aici.

„Zero Waste este democrație în acțiune! Oameni care preiau controlul comunității în care trăiesc și care se reconecteaza între ei” – Rossano Ercolini, Coordonator Zero Waste Italia.

Metodologia Zero Waste a fost implementată cu succes în Europa, Africa, America, Asia și Australia. Zero Waste România face parte din Zero Europe Network, alături de Ungaria, Italia, Slovacia, Marea Britanie, Olanda și Spania.

Definiţia Zero Deşeuri adoptată de Zero Waste International Alliance:

„Zero Deşeuri este un obiectiv care este în acelaşi timp pragmatic şi vizionar, ce îndeamnă oamenii să imite ciclurile naturii, unde toate materialele scoase din uz sunt resurse ce pot fi utilizate de alţii. Zero Deşeuri înseamnă proiectarea şi administrarea de produse şi procese pentru a reduce volumul şi toxicitatea deşeurilor şi a materialelor, a păstra şi a recupera toate resursele, şi nu a le arde sau a le îngropa. Punerea în aplicare a politicii zero deşeuri va elimina toate degajările pe teren, în apă sau în aer care ar putea fi o ameninţare asupra sănătăţii planetei, oamenilor, animalelor sau plantelor”.

Zero Waste International Meeting – NO BURY, NO BURN
Towards Zero Waste Romania 2030

 

Press Release: Cluj Napoca, 22nd of October 2012
 

On the 19th and 20th of October, the Technical University of Cluj Napoca, hosted the first international meeting on zero waste, organized by the Romania Green Building Council, the Ecological Association ‘’Edelweiss’’ and the Institute for Ecotechnology and Applied Research (ECA) with the support of Zero Waste Europe Network.

The event gathered key stakeholders such as the government, international waste experts, environmental activists, architects, sustainability leaders, waste operators, local municipality,industry representatives and academics. The main theme was sustainability as a big picture supported by zero waste as a fundamental concept and strategy. Some of the titles included: Zero waste & Ecolabel; The current legal context regarding waste management and its main issues in Romania; Zero Waste in 10 steps; Practical implementation of the Zero Waste vision. The best practice section presented the first zero waste pilot project in Romania at Studium Green Campus, the cradle to cradle design implemented in practical projects such as the renovation of the RoGBC Transilvania office, Trezy’s reusable diapers, PRISPA, permaculture, inner transitions and community empowerment, completed by the slow food served during the event and no PET policy.

Discussions emphasized that incineration is an inefficient waste management tool and the current biggest threat in Romania is the burning of waste in cement kilns ‘’Do not encourage the installation of a driver that can potentially transform waste into caloric energy – it’s the same as an incinerator. Burning house hold waste produces dioxin compounds, which are incredibly toxic substances and few phenomena can generate them. Main sources include burning of PVC, medical waste and they are 500 mil times more carcinogenic than vinyl chlorine. The problem from the environmental point of view is that toxins come down on the grass, the animals eat the grass, they assimilate a huge amount of dioxins, and we eat animal-based products. We can’t get rid of dioxins, they concentrate in the fat tissue and only women can clean their bodies by transmiting this intoxication to the fetus‘’ Dr. Paul Connett, Emeritus Professor of Saint Lawrence University, Founder & Honorary President Zero Waste Italy.

Conclusions reached highlitened that Romania has great potential for the implementation of the zero waste system. Moreover, waste management is flexible and since incineration cannot be completely stopped, alternatives include the establishment of Repair, Reuse and Recycle Centers, building composting facilities and creating better opportunities for waste pickers. Thus, Zero Waste is not only about recovering materials is also about recovering people.

The conference launched the Zero Waste movement in Romania and established the next steps and the initial direction for achieving the waste prevention and reduction targets for Zero Waste Romania 2030.

‘’Zero Waste is democracy in action! People taking control of the community and reconnecting with each other.Rossano Ercolini, Zero Waste Italy Coordinator