PRIMUL ORAȘ DIN ROMÂNIA SE ALĂTURĂ REŢELEI EUROPENE „ZERO WASTE CITIES”

30.07.2014

Zero Waste România lansează la nivel național Reţeaua Municipalităţilor „Zero Deşeuri/Zero Waste“. Reţeaua reprezintă un sistem de suport pentru toate oraşele şi municipiile care implementează principiile „zero waste/zero deşeuri“, respectiv reducerea spre zero a deşeurilor, fără distrugerea lor prin depozitare sau incinerare cu sau fără recuperare de energie. La nivel european, reţeaua este formată din peste 300 de orașe.

Târgu Lăpuş este primul oraş din România care și-a asumat tranziția către „zero deșeuri”. Cu o populaţie de circa 12.000 locuitori, oraşul din Maramureş a ajuns la performanţa de a recupera peste 40% din resurse, conform datelor Primăriei şi ale reciclatorului local – Ecovira Recycling. La nivel naţional, media este de numai 4%, conform EUROSTAT.

În perioada 2008-2012 administraţia publică locală a perfecţionat un sistem de gestionare a deşeurilor municipale şi asimilabile, care include colectarea separată pentru şase fracţii de deşeuri (hârtie, sticlă, metal, plastic, deşeuri biodegradabile, nereciclabile/reziduale). Sistemul implementat de municipalitate a fost eficientizat prin campanii de conştientizare şi, nu în ultimul rând, prin amenzi.

Cu această ocazie, Primăria Târgu Lăpuş și-a asumat ținte ambițioase de 80% redirecţionare de la rampă a deşeurilor, până în 2020. 

„Suntem onoraţi să devenim primul oraş din România care se alătura reţelei europene de Municipalităţi Zero Waste şi suntem determinaţi să atingem obiectivul de 80% redirecționare de la rampă, în următorii cinci ani, fără ardere sau îngropare” a declarat Mitru Leşe, primarul oraşului Târgu Lăpuş.

Zero Waste Europe (ZWE) reuneşte şi reprezintă municipalităţile europene care s-au angajat  să reducă în mod continuu generarea deşeurilor şi să optimizeze colectarea separată, modificând percepția oamenilor asupra deșeurilor.

Scopul ZWE este nu numai acela de a asigura vizibilitatea pentru cele mai performante municipalităţi, ci şi de a facilita şi recunoaşte eforturile acelora care, deşi poate că nu obţin cele mai bune rezultate în prezent, sunt complet angajate în procesul de a reduce risipa resurselor spre zero.  Pentru ca o localitate să se califice şi să fie acceptată în Reţeaua Municipalităţilor Zero Waste, trebuie, printre altele, să:

  • Se opună oricărui fel de incinerare (tehnologii care operează peste 100°C);
  • Stabilească ţinte cantitative pe termen scurt (5 ani), mediu (până la 10 ani) şi pe termen lung (maximum 20 de ani) și să accepte monitorizarea evoluției de către o terță parte;
  • Implementeze un sistem de tip „plăteşti-pentru-cât-arunci” sau alte stimulente financiare, pentru a încuraja implicarea cetăţenilor;
  • Să implementeze programe de compostare a deșeurilor biodegradabile și minerit urban.