Sistemul Garanție-Returnare: instrument cheie în tranziția spre economia circulară

București, 24 noiembrie 2018

Includerea sistemului garanție-returnare în legislație, prin OUG 74/2018, plasează România în rândurile țărilor cu adevărat dedicate tranziției spre economia circulară.

Necesitatea unui astfel de sistem a apărut pe fondul crizei deșeurilor din 2016, când au fost inițiate primele dezbateri cu industria producătorilor de băuturi. Astfel, România se alătură unui grup tot mai mare de țări care mizează pe returnarea recipientelor de băuturi la magazine, pentru a preveni abandonarea lor în natură.

Sistemul garanție-returnare a fost implementat cu succes de peste un deceniu în țări precum Germania, Danemarca și Suedia, care au reușit să crească ratele de reciclare pentru ambalajele de băuturi la aproape 90%. Cu ajutorul acestui sistem, se pot reduce cantitățile de deșeuri generate și se pot crește cantitățile de resurse mai curate pentru industria reciclării.

Mai mult, în contextul în care Comisia Europeană analizează soluții pentru combaterea poluării cu plastic a mediului marin, un studiu recent arată că sistemele garanție-returnare reprezintă „cel mai eficient instrument în reducerea poluării cu plastic a mărilor și oceanelor”.

Sistemul are nevoie de o procedură de implementare care să includă următoarele:

OTR dedicat: se recomandă crearea unei Organizații de Transfer de Responsabilitate (OTR), organizație non-profit, dedicate doar pentru recipientele de băuturi, care:

 • să fie înființat de către agenți economici (producători, importatori de produse ambalate, retaileri);
 • să primească informații de la agenții economici, producători și importatori cu privire la numărul de recipiente cu băuturi puse pe piață;

Clearing House – sistem de compensare: un sistem de compensare administrat de OTR-ul dedicat, care ar ajuta la echilibrarea sumelor colectare și returnate de către toți jucătorii din piață.

Recomandăm ca acest sistem:

 • să nu fie purtător de TVA
 • să impună un sistem de cod de bare național pentru toate recipientele care intră pe piață, pentru o abordare comună pe tot teritoriul României. Pentru a facilita recunoașterea băuturilor sau recipientelor pentru băuturi care sunt acoperite de sistemul garanție-returnare, se recomandă marcarea produselor printr-un logo/cod de bare agreat la nivel național, care să indice dacă este reutilizabil sau de unică folosință. Etichetarea se poate face manual, în cazul producătorilor sau a distribuitorilor care pun pe piață mai puțin de 400 de unități, și automatizat – în cazul celor care au volume mai mari de 400 de unități. Costurile tehnologiei de etichetare trebuie suportate de către operatorii economici sau de către OTR-uri dedicate;
 • să centralizeze numărul de recipiente introduse pe piață și numărul recipientelor colectate, cu ajutorul marcajului aplicat recipientelor;
 • să gestioneze recipientele în funcție de tipul de produs (de unică folosință sau refolosibil), volum și material;
 • să fie verificat de Administrația Fondului pentru Mediu pentru asigurarea unui bun control financiar și al fraudeiMinimizarea riscurilor: în cazul sticlelor reutilizabile, pentru a evita riscurile asupra sănătății, se recomandă soluții și certificări standard. Pentru aceasta, companiile își pot cumpăra propriile sisteme de curățare a recipientelor.
  Excepții pentru afacerile mici: se recomandă exceptarea magazinelor mici de la obligațiile operaționale din cadrul schemelor de depozit-returnare, folosind principiile minimis.
  Costurile schemei sunt acoperite din vânzarea materialelor colectate, din sumele nesolicitate de către consumatori și din taxa percepută producătorilor și retailerilor. Retailerii, furnizorii de echipamente și transportatorii trebuie plătiți pentru serviciile prestate.

Sistemul garanție-returnare asigură volume mari de materiale reciclabile de bună calitate. Succesul acestuia poate fi observat în Lituania, unde a fost introdus în legislație în 2014 și implementat în 2016. În 2017, OTR-ul responsabil cu colectarea a obținut 11.000 de tone de deșeuri, ceea ce a determinat compania românească Green Group să amplaseze o fabrică de reciclare a sticlelor PET în imediata proximitate a OTR-ul lituanian. Pentru lituanieni, implementarea sistemului garanție-returnare a reprezentat una dintre cele mai mari realizări ale anului 2016, conform unui sondaj realizat de Guvernul Lituanian. În timp ce sistemul norvegian a reușit performanța de a bonifica retailerii și producătorii cu fonduri obținute din colectarea și vânzarea către reciclatori a materialelor din aluminiu.

Cu toate acestea industria, printre care Coaliția pentru Economie Circulară și Coca Cola, încearcă să convingă deputații din Comisia de Mediu să amâne adoptarea acestui instrument, pe motiv că ar fi prea devreme, iar piața nu este încă pregătită pentru o asemenea evoluție. Nimic mai fals!

În contextul în care termenul pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% asumate de România prin Tratatul de Preaderare este atât de apropiat – 2020, implementarea oricăror instrumente pentru optimizarea sistemului este deja tardivă. În cazul în care Comisia de Mediu va vota amendamentele pe care le-am propus pentru îmbunătățirea Plx560/2018, în 2020 România s-ar putea mândri cu un sistem garanție-returnare funcțional și eficient.